Generalforsamling

Generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening 23-03-2023 kl. 19.00

Årsberetning

Jeg vil gerne starte med at præsentere mine bestyrelseskollegaer

Lisbeth Munk (næstformand)

Vibeke Kristensen (kasserer)

Niels Dalgaard

Morten Winther

Lissa Bøje

Stinne Kjær (højskolens repræsentant)

Tove Oehlenschlæger (suppleant)

Jette Jørgensen (suppleant)

Vi havde besøg af Esben Just for et par uger siden, og han fortalte om, hvordan det var at være musiker i USA i starten af det forrige århundrede. Ikke fordi han selv havde prøvet det, men han havde mødt nogen, der kendte nogen, der havde gjort det. Dengang fandtes musik ikke som dåsemad – man kunne kun høre god musik, når der var en dygtig musiker i byen.

I dag har vi en anden situation, fordi vi har adgang til at høre musik alle steder og til alle tider, og musikerne kan benytte sig af mange forskellige kanaler i forhold til at komme igennem til deres publikum. Det er blevet endnu mere markant det sidste par år, hvor der har været forhold, der gjorde, at man ikke kunne samles til koncerter og i stedet måtte få dækket sit behov for at høre musik på andre måder.

Vi startede året med et lille corona-efterslæb, idet vi måtte aflyse koncerten med hyldest til Benny Andersen i januar, og nogen fra Sylvester Larsens band havde fået corona, da de skulle komme i februar – de kom så i marts i stedet. Siden da har vi igen kunnet holde koncerter, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi slås lidt med at ændre på de nye vaner, som folk har tiltaget sig. Nogen tror ligefrem, at de kan klare sig helt uden levende musik. Det kan de måske også, men vi fortsætter ufortrødent vores indsats for at præsentere god musik ved at invitere dygtige musikere til byen.

For at sikre, at folk ved, at det er i Brenderup, det sker, har vi lavet aftale med nogle ambassadører – dvs. nogle medlemmer, som har påtaget sig opgaven med at fortælle det glade budskab om musikforeningen i deres netværk og dele foldere ud. Vi har mange ekstra foldere.

Jeg vil lige dykke ned et par steder i sidste års program.

Vi havde i oktober budt ind til Balstival, som var en dejlig blanding af musik, dans og glade mennesker. Vi havde sat det meste af en lørdag af til at tage imod unge og gamle folkedansere, nogen, der havde danset i mange år og nogen, som netop var ved at opdage det spændende i dansen. Det blev en stor succes, og vi arbejder på i samarbejde med Kristine Heebøll at føre det videre i en lidt anden og mere overkommelig form til november.

Og for at blive ved dansen, så havde vi i januar besøg af Los Fuegos, som leverede et fantastisk show med rytmer fra Chile, Columbia, Mexico og Ærø. Og der blev danset – på et tidspunkt var bogstaveligt talt alle oppe at danse.

Der blev ikke danset, da Esben Just var her for nylig, men vi oplevede det dejlige, at vi igen kunne fylde salen med mennesker ved at invitere en dygtig musiker til byen.

Jeg vil ikke gennemgå hele det kommende års program, for det kan I studere på vores hjemmeside eller i de trykte foldere.

                             

31. marts          19.00                  Broget aften    

28. april             20.00                  Søren Krogh med band

31. maj              19.30                  Choir Please

8. september  20.00                  The Fugitives  

6. oktober        20.00                  Sille Trolle med band                

2. november   10.00                  Spil dansk dag                              

4. november                                Balstival             

1. december   20.00                  Mike Andersen band

10. december 16.00                  Harald Haugaard og Helene Blum med 6 mands orkester i kirken

Gå ind på hjemmesiden www.b-h-m.dk og se mere om dem.

 

Jeg vil til sidst nævne og sige tak til nogle af vore samarbejdspartnere.

Højskolen, hvor vi må holde koncerterne gratis mod at eleverne må komme med. Vi har fået et godt samarbejde med Birgitte, som har afløst Ole som forstander – det er vi glade for.

Peder, som tager fotos til alle koncerterne

Torben, som skriver foromtaler og reportager fra koncerterne til de lokale aviser.

Brenderup Kirke, hvor vi har etableret et samarbejde med præsten og menighedsrådet om nogle koncerter i kirken.

Sponsorerne, som giver os en økonomisk sikkerhed, der gør at vi kan få fat i de gode musikere, og at vi også nogle gange tør at satse på dem, som måske ikke er kendt af alle.

Tak for et godt år, og jeg glæder mig til det næste.

 

  

Kalender
9. 3 - 2024 Sahra da Silva
18. 3 - 2024 Generalforsamling
5. 4 - 2024 Marilyn Mazur Group
19. 4 - 2024 Broget Aften
3. 5 - 2024 Santa Cruz
31. 5 - 2024 Molde

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.