Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening

den 6. feb. 2018 i Halmhuset.

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af sidste års regnskab.
  4. Fremlæggelse af aktivitetsplan med økonomisk overslag.
  5. Frivillige – oplæg af Lars Greve
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse. På valg er Birgit Bisander, Lissa Boje og Max Ustrup.
  8. Valg af to suppleanter.
  9. Valg af revisor.
10. Valg af en revisorsuppleant.
11. Indkomne forslag.
12. Eventuelt.

 

Ad 1. Peder Fredskild blev valgt.

 

Ad 2. Max fremlagde sin beretning, som blev godkendt.

Formandens beretning – Generalforsamlingen den 6. februar 2018.

For jer, der også var med ved sidste års generalforsamling vil det jo nok virke besynderligt, at jeg i dag står her som foreningens formand, idet jeg jo ”kun” blev valgt som suppleant sidste år!

Men nogen gange kan ting jo ændre sig meget hurtigt. Ved den efterfølgende konstituering blev Birgit Bisander valgt som formand og Tove Andersen fortsatte med kassererjobbet.

Men i august meddelte Tove, at hun havde solgt sin ejendom og nu flyttede til Sjælland. Så vi manglede en kasserer til at tage over.

Birgit ønskede gerne at overtage denne kasket, - og ja, så manglede vi jo pludselig en formand! Og med Tove’s afgang, blev jeg som førstesuppleant medlem af bestyrelsen, - og til min store glæde begyndte de øvrige bestyrelsesmedlemmer så at pege på mig, som den nye formand!

Og da jeg blev valgt som suppleant sidste år, er jeg også på valg i år, selv om jeg kun har siddet på formandsposten i et lille halvt års tid.

I øvrigt en post som jeg meget gerne vil varetage i så spændende en forening som Brenderup Højskoles Musikforening.

Så derfor skal jeg nu prøve at fatte mig i korthed i beretningsøjemed;
 

Endnu et fantastisk musikår er gået.

Med de mange positive meldinger vi har modtaget gennem året, så tror vi på, at forventningerne er blevet indfriet – igen i 2017.

Årsagen til de store, spændende og mangfoldige koncerters gennemførelse skyldes jer – og alle de øvrige medlemmer samt andre ikke-medlemmer, som trofast bakker op om foreningens virke. Tusind tak for det.

Og her skal jeg naturligvis også takke vores mange – og også trofaste – sponsorer. Uden dem var der simpelthen ingen forening!

Sponsorerne er grundlaget for en foreningsøkonomi, der sikrer at vi fortsat kan give alle lokale borgere – og naturligvis også alle andre fra nabodistrikterne – en uforlignelig god musikoplevelse.

Så hermed en stor og velment tak til alle sponsorer, som jeg vender tilbage til sidst i beretningen.

Endelig skal jeg naturligvis også takke Statens Kunstråd og Middelfart Kommune.

 

Og hvad var det så, vi brugte den eksterne energi på i 2017; - jo

Vi startede med Shades of Blue – som alle tilstedeværende nød med al deres energi og indlevelse!

Og som om vi ikke allerede nu var blevet forkælet ud over alle grænser, så fik vi besøg af Mandipira, Lauridsen, Gade og Frost. Og hold da helt op – musikken og en fantastisk stemme gik helt til tops. Her var musik til både hjerne og hjerte. Et arrangement man aldrig vil glemme.

Og så til en af de spændende, traditionsrige ”Brogede aftener”, hvor Flemming Thybo igen havde samlet et fantastisk hold af musikere og sangere fra nær og fjern – og med risiko for at glemme nogen vil jeg her sige tak til

Byens Bedste Band
8. klasse
Jens og Sebastian
Maya Clarke
Kristian og Tina
Tshering Lama
Tshering, Nick og Rune
Marie Damkjaer
Marie og Johannes
De Irrede
Niels Anton
Lisbeth, Elise og Thea
Catrine Lassen og
Sandstorm

for deres flotte musikalske indlæg på scenen.

Og tusind tak til Flemming, som også i år vil sørge for en uforglemmelig aften her om en lille måneds tid, den 2. marts.

I juni 2017 fik vi så besøg af Cody, som vi kunne nyde inden vi herefter så gik på sommerferie.

Som et spændende oplæg til koncerten med No Direction Home, som på deres helt egen måde fortolker Bob Dylan’s dejlige sange, fik vi besøg af præst i Thomas Kingos Kirke Per Lysgaard Madsen, som også er gadepræst i Odense – og ikke mindst er han stor fan af Bob Dylan, og hans foredrag om Dylan giver en rigtig fin indsigt i Dylan’s mangeårige virke.

Og det var et flot oplæg til koncerten senere med No Direction Home, som nu også har tilkoblet et par skønne kvindestemmer.

Musikarrangementerne flyder bare derudaf med den ene succes efter den anden.

Og så til noget helt andet. Musikforeningens tanker er, at vi skal prøve at ramme alle musikkens genrer hvert år, - og også gerne både lokalt, nationalt og internationalt.

Denne gang gik vi så over i det professionelle klassiske støvlesæt.

Den Danske Strygekvartet bød ind med stor entusiasme og spillede professionelt værker af både udenlandske og danske komponister. En dejlig aften, som vi dog meget gerne havde set flere deltagere til. Jer der ikke kunne møde op, har snydt jer selv for en rigtig dejlig oplevelse. Og samtidig kostede koncerten foreningen lidt rigeligt i underskud.

Spil Dansk Dagen – ja, Brenderup Højskoles Musikforening har sikret, at netop Brenderup er en af de allerbedste byer til at fejre Spil Dansk Dagen til alles tilfredsstillelse.

Og hvem andre end Kis Thybo sørgede igen for, at dagen blev helt uforglemmelig, - Torsdag formiddag, den 26. oktober spillede Jazzy Brazzy for ca. 700 borgere – masser af unge mennesker var mødt op, idet både skoler og institutioner bakkede smukt op om arrangementet. Og også det modne publikum var til stede og medvirkede til en superfin formiddag.

Yngste deltager var 9 måneder gammel – og den ældste 93 år ung! Det er mangfoldighed af allerbedste klasse, når alle kan nyde dette skønne fællesskab.

Ja, og så burde vi vel være igennem året? – men nej! Vi skulle også lige have Sing, Sing, Sing på scenen og så den afsluttende, smukke julekoncert med Anne Dorte Michelsen.

Og så sluttede 2017.

- og hvad så nu .

Ja, vi tillod os at sparke 2018 i gang med Benny Holst Trio, hvor alle tilstedeværende nød den gamle mands små, sjove historier og hans sange og musik, som på allerbedste vis blev suppleret med guitaristen Jacob Rathje og fiddleren Martin Andersen, - og nu venter følgende arrangementer på jer alle sammen;

Lige efter generalforsamlingen dukker Lasse Helner op!

Og herefter er 2018 fyldt med følgende arrangementer

Broget aften
Alberte Winding
Anna Kruse
Nive Nielsen

Og til efteråret kommer
SP Just og Frost
Spil Dansk Dag
Afenginn (oldnordisk beruselse og styrke)

- ja, og så ved man jo ikke, om der skulle dukke et par nye idéer op hen ad vejen!

Det kunne jo være, at der også i aften kom nye bud på gode arrangementer fra jer?

Men alle hører naturligvis straks om det, hvis der laves yderligere aftaler i 2018!
 

Regnskabsmæssigt har vi som altid både gode og mindre gode koncerter, - men sådan skal det også være. Det sker, når man ikke blot har samme genre hele vejen igennem. Men heldigvis har vi fortsat en rigtig god økonomi, så vi også i 2018 kan tillade os at eksperimentere lidt!

Baggrunden for den gode økonomi er, at vore sponsorer er mangfoldige, og i den forbindelse vil jeg naturligvis meget gerne tydeliggøre, hvem vi har med i baglommen;

Sponsorer, der yder kontante sponsorater er – udover de tidligere nævnte;

Andelskassen Merkur
Dagli’ Brugsen i Brenderup
Fakta i Brenderup
Brenderup Bageri
Malergruppen Boris Christensen
Flensted Mobiles
Nordfyns Bank
Werenberg
Niels og Anders Munck
Brenderup Autoservice
EthosEpsilon

Nordea Fonden (nyt gear)

Herudover sørger

Indslev Bryggeri for levering af frit øl til koncerterne
Natural Flowers, Gartneri 7eren leverer frit blomster
Højskolen leverer frit kaffe og kage – og lokaler
Brenderuphus sælger billetter for os og
Musikforretningen Takt og Tone leverer i specielle tilfælde frit gear

- vi er rigtig glade for den store opbakning, som sikrer, at vi kan levere musiske oplevelser af høj karat – også fremover!

Samarbejdet med Højskolen har også i år været perfekt, og derfor en stor tak til Ole og hans personale og eleverne, som har hjulpet med praktiske opgaver ved koncerterne.

Og samtidig skal jeg på vegne af Ole Dedenroth – som desværre ikke har haft mulighed for at deltage i aften – sige tak til Musikforeningen. Højskolen er superglade for samarbejdet og de mange dejlige aktiviteter.

Endelig en stor tak til bestyrelsen, som jo i år har været ude i en ny situation med fravær af nogle af de gamle, garvede kræfter med stor viden om alle elementer i planlægning m.v. – og så samtidig med nye og uprøvede kræfter.

Det har trods udfordringer undervejs vist sig, at være en god og levedygtig kombination, - og vi har altid haft en sikkerhedsventil til både Kis og Flemming – og indtil august 2017 også fra vores tidligere kasserer Tove.

Jeg har lovet at tage over på Spil Dansk Dagen i 2018, - under forudsætning af, at der udøves førstehjælp fra Kis, - og det har hun heldigvis sagt ja til. Tusind tak for det, Kis.

Øvelsen lykkedes og alt fungerer stadig superfint, - og i min egenskab af formand ”på lånt tid” vil jeg her gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et eksemplarisk, positivt og hyggeligt samarbejde i det forgangne år.

Alle udfordringer blev løst på allerbedste vis.

Tusind tak til jer alle – inkl. suppleanterne, som også har trukket et megastort læs….!

- og herefter vil jeg så give ordet til vores dirigent Peder Fredkild, som udover denne post også har beriget os med masser af spændende foto’s fra alle vores koncerter.        

Ad 3. Regnskabet er godkendt af revisorerne den 24/1 18. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4. Aktivitetsplanen for 2018 blev fremlagt. Den blev godkendt.

 

Ad 5. Bestyrelsen efterlyste frivillige til at give en hjælpende hånd med forskellige praktiske opgaver. Der blev sendt lister rundt, hvor folk noterede sig på. Der er stadig mulighed for at være med – henvendelse til bestyrelsen.

 

Ad 6. Kontingent for næste år bliver 150 kr., som det også er nu.

 

Ad 7. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Max Ustrup, Birgit Bisander, Lissa Boje. Alle blev genvalgt.

 

Ad 8. Følgende valgtes til suppleanter: Jette Møller Jørgensen og Vibeke Kristensen.

 

Ad 9. Mariane Jørgensen valgt for 2 år

 

Ad 10. Ole Dedenroth blev genvalgt.

 

Ad 11. Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad 12. Eventuelt.

Der var en hilsen fra Ole Dedenroth, som takkede for samarbejdet og roste bestyrelsen for arbejdet.

Kommentar om foreningens logo – teksten er ikke tydelig nok

Foreningen gav ost og rødvin til de fremmødte, og aftenen sluttede med at Lasse Helner underholdt med et udvalg af hans dejlige sange.

 

Ref. Lars Greve 

Kalender
18. 1 - 2019 HP Lange
26. 2 - 2019 Generalforsamling
15. 3 - 2019 The Baronets
5. 4 - 2019 Cæcilie Norby Trio
26. 4 - 2019 Broget Aften
10. 5 - 2019 Svestar
30. 8 - 2019 Nive Nielsen
20. 9 - 2019 Dissing og Las
4. 10 - 2019 Mathilde Falch
31. 10 - 2019 Spil Dansk Dag
22. 11 - 2019 Sko / Torp
8. 12 - 2019 Louise Støjberg/Martin Rauff

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.